Registrering uteområde: Treboder i Storgata

Dette påmeldingsskjemaet gjelder for standplass ute i våre treboder, som er 3 meter i front og 2,5 meter dype.
Påmeldingsfrist er 1.feb 2020. Ved registrering etter denne dato tilfaller et ekstra gebyr på 15%. Så lenge det er ledige plasser mottas påmelding helt frem til arrangementet starter. Er du ideell utstiller og ikke har organisasjonsnummer fyller du inn ni 9-tall i dette feltet.

Når registreringen er mottatt vil dere ila ca 14 dager få faktura på hele standleia.
Påmelding er gyldig når faktura på standplass er betalt. Ingen vil få tildelt standplass før standleie er betalt.
For generell informasjon, se menypunkt under Utstillere.
OBS! Når skjema er utfylt, rull helt ned og klikk på knappen «Send»
For treboder i Storgata skilles det mellom kommersielle og ideelle utstillere (lag og organisasjoner, egenprodusert håndverk, småskalaprodusent mat, antikk- og brukt):


Andre produkter enn de som er oppført her kan ikke selges.

NB!Produkter av type mat, nærings- eller nytelsesmidler kan ha krav til godkjenning fra Mattilsynet