Registrering uteområde: Storgata, Lokket og Torget

Dette påmeldingsskjemaet gjelder for ordinær standplass ute. Når påmelding er registrert, vil det bli sendt faktura for påmeldingsavgift (pålydende 800,-) standleie, strøm og evt. overnatting. Ingen utstillere får tildelt plass før denne avgift/faktura er betalt.

Påmeldingsfrist er 1.februar 2020, men hvis vi har ledige plasser, mottas påmelding helt frem til arrangementet starter. Etter påmeldingsfristens utløp legges det til 15 % på prisen!!

Er du ideell utstiller og ikke har organisasjonsnummer, fyller du inn ni 9-tall i dette feltet.

Påmelding er gyldig når påmeldingsavgift og standleie er betalt. Ingen vil få tildelt standplass før standleie er betalt.
For generell informasjon, se menypunkt under Utstillere.
OBS! Når skjema er utfylt, rull helt ned og klikk på knappen «Send»

 


Les «Reglement for utstillere»

–Personlig kontaktinformasjon–


–Firma- og fakturainformasjon––Størrelse på plass, strømtilgang, og annen info–

Alle plasser får 3 meters dybde.
Bredde for din standplass:Andre produkter enn de som er oppført her kan ikke selges.
NB!Produkter av type mat, nærings- eller nytelsesmidler kan ha krav til godkjenning fra Mattilsynet