Informasjon til utstillere

I år kan vi tilby deg to arenaer som utstiller for å selge dine varer og tjenester på: Standplasser i Storgata og Maskinutstilling. Som dere vil se av kartet er dette et kompakt arrangement hvor alle aktiviteter skjer innenfor en avstand på 600 meter. Alle utstillinger har gratis adgang for publikum, og i tillegg ligger området midt i sentrum av Elverum. Under Grundsetmartn 2009 ble det foretatt en kvalifisert telling av besøkende, som viste at vi hadde ca 40.000 besøkende.

Thomas tivoli være på Torget. På Rådhusplassen finner vi ”Gammalmartn” med muséene og Lasskjørerne. Salgsbodene vil strekke seg fra Amfi Elverum i nord og til Kremmertorget i sør. Maskinutstillinga blir ved Esso stasjonen midt i byen.

Påmelding

Påmeldingsfrist er satt til 20.februar 2020. (Etter påmeldingsfristens utløp stiger prisen med 15%) Hvis ledige plasser, mottas påmelding helt fram til arrangementsstart.

Gå inn på fanen «For utstillere» og «Registrer utstiller». Faktura på hele standleia inkl påmeldingsavgift vil bli sendt ut innen 14 dager etter påeldinga. Faktura sees på som bekreftelse på plass. Denne MÅ betales før dere får registrert plassen deres.  Ved avmelding etter 27.feb vil standleie bli innkrevd. Om ikke denne betales vil utestående overført til inkasso for innkreving. Dere vil ikke få utlevert stand før faktura er betalt!

Bransjemiks
Vi som arrangør er opptatt av at våre utstillere skal tjene penger og ha en god opplevelse av å være på Grundsetmartn. Vi har de senere årene regulert antall utstillere innenfor enkelte bransjer. Vi vil fortsette med denne reguleringen for å oppnå best mulig bransjemix både for utstillere og publikum. Vi oppfordrer derfor alle som ønsker å komme til Grundsetmartn om å være tidlig ute med bestillingen.

Strøm
I registreringsskjema skal du krysse av for hva slags type strøm du ønsker (16A eller 32A) Prisen for strøm er 500,- for 16A og 750,- for 32A. Behov utover dette avtales særskilt. Vi har de siste årene opplevd at enkelte utstillere har hatt for dårlige kabler og det har oppstått feil. Derfor krever vi at dere må stille med minimum 20 lm kabel som er godkjent for utendørs bruk.

Brannslokkerutstyr                                                                                                                                    Alle utstillere må ha med brannslokkerutstyr i henhold til brannforskriftene. Midt Hedmark Brann og Redning kan komme å sjekke om dere har dette. Dersom dere ikke har utstyret i orden kan de pålegge dere å skaffe dette

Ankomst
Ta kontakt med oss ved ankomst Elverum. Dere vil dere få informasjon om plassering og annen nødvendig informasjon. Deretter vil dere få kontaktinfo på ansvarshavende for deres plass, som henviser dere til rett plass.
Åpningstider for mottak av utstillere:
Torsdag: 1900-2100
Fredag:   0700-1000

Tore: 93 83 24 24

Standplasser ute
Vi stenger hele Storgata fra Lokket i nord til Kremmertorget i sør. Mellom Lokket og Rådhuset bil bodene ha plassering inn mot butikkene, mens fra Rådhuset sør til Kremmertorget vil bodene ha plassering mot hverandre. Dere må selv opplyse i registreringsskjema om dere ønsker mot butikkene eller mot hverandre. Vi skal prøve etter beste evner å imøtekomme ønskene deres, men kan ikke garantere dette. Standard stand dybde er 3 meter!

Åpningstider
Fredag         kl 1100-1900
Lørdag         kl 1000-1800
Søndag         kl 1200-1600

Demontering
Må være ryddet før søndag kl 2400.

Maskinutstilling
Lokalisering av utstillingsområdet er ved Esso Stasjonen midt i byen

Mottak av utstillere
Etter avtale.

Åpningstider
Fredag           kl 1100-1800
Lørdag           kl 1000-1800
Søndag           kl 1200-1600

Demontering
Etter avtale.

Praktisk informasjon

Camping
Vi har noen plasser for campingbiler eller campingvogn å tilby. Pris er 100,- pr natt. Dere må registrere dette i registreringsskjema. Disse plassene er sentrale i forhold til utstillerområdene. Kontaktperson er Tore Hagen tlf: 93 83 24 24.

Dusj
For utstillere som trenger å dusje vil dette være mulig i Elverumshallen mot betaling. Ta kontakt på forhånd på tlf 62 41 01 88.

Parkering
Elverum by har fått kortidsparkering (2 timer gratis), men ved Amfi kjøpesenter er det langtidsparkering for 25,- kr dagen.

Strøm
Alle som bestiller strøm får tilgang til dette hvis dere stiller med minimum 20 lm kabel godkjent for utendørs bruk. Viktig at dere krysser av for hva slags strøm dere ønsker i registreringsskjema.
Vi ber om at alle henvendelser under arrangementet vedrørende strøm rettes til Terje Jensen tlf 976 63 186.

Vann
Vann kan hentes i Elvarheim eller Rolfshallen.

Renovasjon
Hver utstiller skal selv tømme sin søppel i en av våre utsatte containere. Det er viktig at det brukes søppelsekker som tåler å bli løftet! Om søpla ikke fjernes av utstiller vil det bli utstedt en faktura til utstiller pålydende 500,- for søppelhåndtering

Vakthold og forsikring
Arrangør sørger for ordinært vakthold under hele messen samt under montering/demontering. Arrangør påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredjepersons eiendeler. Utstillere må selv dekke nødvendige forsikringer.

Messeavis
I forbindelse med Grundsetmartn blir det gitt ut en messeavis i 55 000 eks. Ønsker dere å annonsere i den kontaktes undertegnede (tore@jokerevent.no).

Messekontakt på ankomstdagen og til avreise:
Kontaktperson for standplass:   Tore Hagen  ,           tlf 93 83 24 24

Kontaktperson strøm:                   Terje Jensen,           tlf 97 66 31 86