Historie

Grundsetmartn har sin opprinnelse over 400 år tilbake i tid og er sannsynligvis Norges eldste tradisjonelle marked for handel med varer.
Les mer om Grundsetmartns historie her

Lasskjøring med hest forsvant naturlig nok med motoriserte kjøretøyers inntog. Likevel kommer det lasskjørere til Grundsetmartn hvert år.
Slik så det ut da lasskjørerne ankom i 2011